Jak przygotować dobrą prezentację multimedialną?

Prezentacja to forma ukazania jakiegoś tematu w czytelny i przyjazny dla odbiorcy sposób. Zwykle w prezentacji przekazujemy treść nie tylko teksem, ale także umieszczamy w niej zestawienia, wykresy i schematy, które w jasny sposób ukazują pewien problem albo pomysł.

Prezentacja jak zacząć?

Żeby stworzyć prezentację należy dobrać odpowiednie narzędzie, czyli dedykowane programy, które umożliwiają stworzenie prezentacji. Takie programy posiadają już gotowe szablony prezentacji, co jest dużym ułatwieniem. Są one zarówno płatne jak i bezpłatne, dlatego też każdy może z nich skorzystać.

Prezentacja zasady

  1. Prezentacja powinna być czytelna, dlatego też powinno używać się kontrastowych kolorów tekstu w stosunku do tła prezentacji, tak, aby tekst był widoczny nawet z dalekiej odległości. Muszą być także zachowane proporcje pomiędzy ilością tekstu, a innymi formami przekazu, np. zdjęciami, mapami, wykresami.
  2. Wzór motywu prezentacji powinien być zgodny z jej tematem przewodnim. Należy dobrać motyw w zależności od zagadnienia, który chcemy poruszyć. Jeżeli prezentacja nawiązuje do środowiska naturalnego motywy powinny pokazywać naturę, zwierzęta, natomiast, jeżeli tematem jest nowe rozwiązanie wprowadzone w przedsiębiorstwie, warto użyć motywu nawiązujących do innowacyjności, nowych rozwiązań technologicznych, czy także innych wzorów o charakterze biznesowym.
  3. Kolorystyka prezentacji powinna być wyrazista, ale też nieprzesadzona. Warto używać żywych kolorów, które kontrastują z kolorami pastelowymi, tak by była zachowana równowaga pomiędzy użytymi odcieniami.
  4. Każdy slajd powinien mieć taką samą formę. Tło w prezentacji powinno być takie same we wszystkich slajdach tak samo jak użyta czcionka i wielkość tekstu, a także każdy slajd powinien mieć temat nawiązujący do głównego zagadnienia.
  5. Ważne jest także przedstawienie zagadnienia. Nie należy tylko puszczać slajdów z tekstem i go przeczytać nie pokazując żadnych emocji. Warto przygotować się i umieć opowiedzieć o zagadnieniu tak, by zainteresować nim odbiorców. Prezentacja to nie tylko tekst, ale też przekaz ustny.
  6. Wstęp i podsumowanie są ważną częścią każdej prezentacji. Ważne jest by umieć przedstawić wnioski z prezentacji i podzielić się swoim zdaniem z odbiorcami.
  7. Pilnowanie czasu prezentacji jest również istotne, ponieważ czasami wystąpienie może być ograniczone, np. do 15 minut. Warto rozplanować czas, aby wyczerpać temat, a także oszacować ilość potrzebnego czasu na każdy slajd.

Prezentację należy ćwiczyć 

Prezentacja wiąże się z wystąpieniem publicznym. Należy nie tylko przygotować materiały, ale także umieć przedstawić je słuchaczom w interesujący sposób. Niektórzy przed swoją pierwszą prezentacją odczuwają tremę i nie ma w tym nic złego. Warto ważną prezentację przećwiczyć na początku w warunkach domowych.