Motywowanie pracowników

Praca zawodowa jest niezwykle istotnym elementem w życiu człowieka. Na wykonywanie pracy przeznacza się dużo czasu, ale także sporo energii. Poziom zaangażowania w wykonywanie swoich obowiązków oraz poziom wysiłku, który wkłada się w realizowanie różnych czynności jest jednak indywidualny dla każdego pracownika. Wiele zależy od zdobytych kompetencji, jednak ogromne znaczenie ma motywowanie, które interpretuje się, jako zachęcanie, czy także pobudzenie do działania.

Motywacja wewnętrza, a zewnętrzna

Do motywacji wewnętrznej można zaliczyć czynniki, które ludzie tworzą sami i wpływają one na zachowanie pracowników w określony sposób. Do takich czynników można zaliczyć możliwość wykorzystywania umiejętności i zdolności, a także ich rozwianie. Również do czynników wewnętrznych można także zaliczyć możliwość awansu. Zewnętrzna motywacja, czyli jak wskazuje nazwa pochodząca z otoczenia. Motywować w ten sposób może nagroda w formie podwyżki, awans, czy także pochwała. Oznacza to, że motywacja nie musi być tylko i wyłącznie finansowa, ale także niefinansowa, czyli np. możliwość elastycznego czasu pracy, wyjazdy integracyjne, dobra atmosfera panująca w zespole.

Zadanie menadżera

Motywowanie pracowników jest trudnym zadaniem, które ciąży na menadżerach zespołów lub dyrektorach poszczególnych działów. Poznanie wielu metod motywowania i różnych narzędzi jest niezwykle pomocne w zarządzaniu zespołem pracowników. Ważne jest, aby poznać każdego pracownika i odpowiednio dostosować motywację indywidualnie. Znajomość teorii motywowania i spojrzenie na potrzeby człowieka jest także użyteczne podczas realizowania procesu rekrutacji z uwagi na fakt, że podczas rozmowy można wywnioskować, jak silna jest motywacja wewnętrzna danej jednostki, a także, jakie inne czynniki motywują daną osobę. Warto także dodać, że motywacja nie jest statyczna, tylko zmienia się wraz z upływem czasu. Dobry menadżer powinien obserwować jak wybrana metoda wpływa na zespół pracowników i w miarę możliwości dostosowywać narzędzia i metody do aktualnych potrzeb.