Podział majątku po rozwodzie. Jak przeprowadzić go sprawnie?

Rozwód to zawsze skomplikowana sprawa. Nie tylko ze względu na emocje, z jakimi się zmagamy, ale również ze względów formalnych. Podczas wspólnego życia każda para zdobyła jakiś majątek, który w momencie rozwodu należy uczciwie podzielić. Jak to zrobić, o czym należy pamiętać? Czy pomoc prawnika jest konieczna? Pora odpowiedzieć na te pytania.

Co warto wiedzieć o majątku małżonków?

Wydawać by się mogło, że wszystkie wartościowe aktywa, nieruchomości czy środki pieniężne należą w takiej samej mierze do obojga małżonków. Tymczasem to nie do końca prawda. Warto zdać sobie sprawę z tego, że poza majątkiem wspólnym każdy z małżonków posiada również majątek osobisty, w którego skład wchodzą dobra nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego oraz te, które otrzymaliśmy jako darowiznę. Co ważne, jeśli w trakcie związku jedna ze stron kupiła coś wartościowego (np. samochód) jest on już częścią majątku wspólnego. 

Polubowny podział majątku po rozwodzie – najlepsze rozwiązanie

Jeśli zależy nam na szybkim zakończeniu sprawy rozwodowej lepiej nie unosić się honorem czy też tkwić w konflikcie. Najbardziej praktycznym sposobem jest bowiem samodzielne dojście do porozumienia małżonków. Wówczas musimy bowiem jedynie przedstawić nasze ustalenia w sądzie i potwierdzić, że obie strony się na nie zgadzają. Co ważne, podział majątku nie musi być wcale równy – najważniejsze jest, że obie ze stron uznają, iż jest on dla nich sprawiedliwy.

Czy pomoc prawna jest potrzebna?

Warto wspomnieć, że zdarzają się sytuacje, w których emocje biorą górę i podział majątku po rozwodzie drogą polubowną bywa niemożliwy. W takiej sytuacji możemy skorzystać z pomocy prawnika, który będzie reprezentował nasze interesy – zarówno podczas rozmów z drugą stroną jak i podczas rozprawy sądowej.
Sądowy podział majątku jest bowiem niezbędny w takiej sytuacji. Aby go przeprowadzić niezbędne jest sporządzenie dokładnego zestawienia wszystkich składników majątku oraz ich wartości, w czym również pomóc nam może doświadczony prawnik.